هرکس در دنیا بر صراط مستقیم ثابت بماند

 

شیخ عبدالرحمن ابن سعدی رحمه الله گوید:

هرکس در دنیا بر صراط مستقیم ثابت بماند، الله متعال درهنگام مرگش و در داخل قبرش، اورا ثابت قدم نموده و به رستگاری بزرگی بشارت میدهد.

〰〰〰〰〰〰〰

فمن کان فی الدنیا ثابتا على الصراط المستقیم ثبته الله عند مماته وفی قبره وبشر بالفوز النعیم

الفواکه الشهیه (۹۳)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …