نگاه حلال و حرام

امام ابن قیم -رحمه الله- می گویند:

همانا الله – سبحانه و تعالی – دیدگان را آینه قلب قرار داده است،

پس اگر بنده دیدگانش را – از نگاه به حرام – فرو گیرد، شهوت و ارادۀ قلبش – به حرام – نیز فرو کش می کند،

و اگر چشم هایش را رها کند – تا از حدود الله تجاوز کنند -، قلب نیز آتش شهوت را در وجودش شعله ور می کند.

(وقد جعل الله سبحانه العین مرآه القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته)

(روضه المحبین: ج۱ ص ۹۲)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …