نهی ساختن بارگاه و ساختمان بر قبر ها از کتب شیعه

شیعیان با ساختن گنبد و بارگاه بر قبرها مرتکب گناه و بدعتی شده اند که خودشان هم به این مسأله اعتراف دارند. شیرازی می گوید:
شیعیان معتقدند، ساختن ضریحها، قبه ها و بارگاهها بر مرقدهای پیامبران، أئمه و شخصیتهای اسلامی از افضل ترین مقربات ـ عوامل نزدیکی ـ به خداوند است.[۱] روایاتی که در کتب و منابع اصلی شیعه آمده، دیدگاه مذکور را رد می کند. به روایات زیر توجه کنید:
از ابو عبد الله علیه السلام روایت است:
رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کرده که بر قبر ها نماز خوانده شود، یا بر آن بنشینید و یا یر آن بنایی بسازند.[۲] روایت است رسول الله صلی الله علیه وسلم از اینکه در قبر ها گچ بکار برده شود یا بنایی بر آن بسازند و یا بر آن بنشینند، نهی کرده است.[۳] به همین دلیل می بینیم که ائمه این نهی را نقل کرده اند؛ از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود:
هفت چیز حرام است: رشوه خوردن در قضاوت، پولی که زن زنا کار در برابر عمل زشت دریافت می کند، پولی که جادوگر و کاهن در یافت می کنند، پول فروش سگ و پولی که برای ساختن بناهایی که بر قبر ها ساخته می شود.[۴] از علی بن جعفر روایت است:
به ابو الحسن موسی بن جعفرعلیه السلام گفتم آیا ساختن بارگاه بر قبر ها و نشستن بر قبور درست است؟
گفت: درست نیست بر قبرها بنایی ساخته شود، بر آنها بنشینند، گچ به کار ببرند و یا از گل استفاده کنند. [۵] بنابراین بر همه مسلمانان واجب است که به رسول الله صلی الله علیه وسلم و امیر المؤمنین و أئمه اقتدا کنند و شکی نیست که سعادت و نیک بختی در پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم و پیروان بر حقش است.
و از سماعه بن مهران روایت است که از ابو عبد الله در خصوص زیارت قبر و ساختن مساجد بر قبر ها سؤال کردم، فرمود: زیارت قبور ایرادی ندارد اما نباید بر کنار قبر ها مساجد ساخته شود.
و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: «لا تتخذوا قبری قبله و لا مسجدا فان الله عزوجل لعن الیهود و النصاری حیث اتخذوا قبور انبیائهم مساجد»[۶] قبر من را قبله و مسجد قرار ندهید، که خداوند یهود و نصاری را آنگاه که قبور پیامبران خود را مساجد قرار دادند، لعنت کرد».
از امیر المؤمنین علی رضی الله عنه روایت است، از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم می گوید:
«لا تتخذوا قبرى مسجداً و لا بیوتکم قبورا و صلوا علَی حیثما کنتم فان صلاتکم و سلامکم یبلغنی» و فی روایه: «لا تتخذوا قبورکم مساجد» [۷]قبر مرا مسجد قرار ندهید و خانه هایتان را به قبرستان تبدیل نکنید ـ با خواندن قرآن آن طور که در روایت دیگر آمده ـ و هر جا بودید بر من درود وسلام بفرستید که هر جا باشید، درود و سلام شما به من می رسد.
در روایتی دیگر آمده: قبرهایتان را مسجد قرار ندهید.
و محمد حسین کاشف الغطاء در کتاب مذکور حدیثی را که مسلم از علی رضی الله عنه روایت کرده است: که رسول الله صلی الله علیه وسلم به من دستور داد که هیچ قبر مشرفی یعنی: ساخته شده و بلند شده از زمین را رها نکنم مگر اینکه با زمین برابر و یکسان کنم».
او به دیگر روایاتی که به صراحت از ساختن و بلند کردن قبرها نهی می کند و از طرق فریقین نقل شده، هیچ اشاره ای نکرده، و این قطعا دلیل محکمی است که ثابت می کند علمای این طائفه (شیعه) عمدتا برای نصرت و پیروزی مذهبشان دروغ می گویند و مردم را گمراه می کنند.
و بعد از این دلائل، صداقت خمینی ثابت می شود هنگامی که گفت: «اگر تقیه نباشد مذهب شیعه در معرض نابودی و انقراض قرار می گیرد».
از این عمل کاشف الغطاء چنین بر می آید که عده ای هستند که نمی خواهند مردم از بسیاری از روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ، امیر المؤمنین و ائمه ثابت است، باخبر شوند؛ زیرا اگر باخبر شوند، سلیقه ها و نظریات شخصی شان زیر سؤال می رود.
گفتنی است که: دو روایت از طرق شیعه آمده که روایت مسلم را تایید می کند.
اول: کلینی و حر عاملی از ابو عبد الله علیه السلام روایت می کنند که فرمود:
امیر المؤمنین فرموده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا به مدینه فرستاد و دستور داد: هیچ عکس و مجسمه ای نگذارم مگر اینکه نابودش کنم و هیچ قبر ساخته شده ای نگذارم مگر اینکه با خاک یکسان کنم و هیچ سگی را نگذار مگر اینکه بکشم». [۸] دوم: کلینی و حر عاملی از ابو عبد الله علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: «امیر المؤمنین علی رضی الله عنه فرموده : رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا برای نابودی قبرهای ساخته شده و شکستن مجسمه ها فرستاد».[۹] فرد دیگری بنام حسن سعید روایت صحیح مسلم را که از علی رضی الله عنه است، ذکر کرده و سپس روایت دیگری از مسلم و ترمذی آورده که رسول الله صلی الله علیه وسلم از استفاده کردن گچ برای قبور و ساختن بناء بر قبور نهی کرده است پس از ذکر این روایتها ادعا می کند که امت بر ساختن بناء بر بارگاه و قبور و نوشتن بر آنها اجماع کرده اند، این ادعایی بیجا و نادرست است، وانگهی اجماع در صورت نبود نص معتبر است، با وجود نص اجماع اعتبار ندارد.
برای اطلاع بیشتر به کتاب (تحذیر الساجد من إتخاذ القبور مساجد) نوشته محدث ناصر الدین آلبانی مراجعه کنید.
اثنا عشری بر این امر اجماع داشته اند، دلیل این روایاتی است که خود شیعه از ائمه نقل کرده اند و ما برخی از آنها را ذکرکردیم.

نظریات و آراء فقهای شیعه:
شیخ یوسف بحرانی می گوید:
گروهی از اصحاب به کراهیت استفاده از گچ برای قبور و ساختن بنا بر قبرها تصریح کرده اند و ظاهرا در روایت «التذکره» آورده که بر مکروه بودن این مسئله اجماع است و شیخ در«النهایه» می گوید:
استفاده کردن گچ برای قبور و آراستن قبرها مکروه است.
در المبسوط می گوید: گچ کردن قبرها و ساختن بنا بر آنها در جاهای مباح، مکروه است.[۱۰] ملامحمد باقر سبزواری می گوید: بنا کردن ساختمان ـ بارگاه ـ بر قبرها مکروه است.
مصنف در «التذکره» نقل کرده که بر مکروه بودن این مسئله اجماع شده است و شیخ هم این اجماع را ذکر کرده است.
در الذکری می گوید: بنا کردن ساختمان بر قبر و مسجد قرار دادن آن مکروه است ….
در الذکری پس از نقل این اخبار می گوید: این اخبار را صدوق، شیخان و جماعتی از متأخرین در کتابهایشان نقل کرده اند و هیچ قبری را استثناء نکرده اند.[۱۱] محمد جواد حسینی عاملی مکروه بودن ساختن بارگاه و بنا بر قبور را نیز با اجماع نقل کرده است.[۱۲] با این حال سبزواری از قول شهید اول نقل می کند که امامیه بر مخالفت با این اجماع، اتفاق کرده اند! اجماعی که شیخ طائفه ابوجعفر طوسی و علامه حلی و دیگر علمای[۱۳] شیعه نقل کرده اند، علاوه بر این در نوحه خوانی و سینه زنی و….. نیز بر خلاف اجماع شان عمل می کنند؟؟؟

**********************************************
۱ ـ الفقه العقاید ۳۶۵
۲ ـ وسائل الشیعه ۲/۸۶۹
۳ ـ مستدرک الوسائل ۱/۱۲۷
۴ ـ وسائل الشیعه ۲/۸۶۹ و جامع احادیث الشیعه ۳/۴۴۴
۵ ـ کافی ۳/۲۲۸ ، من لا یحضره الفقیه ۱/۱۱۴ و وسائل الشیعه ۲/۸۸۷
۶ ـ من لا یحضره الفقیه ۱/۱۱۴ ، علل الشرایع ۳۵۸ ، الوافی ۵/۷۲ و وسائل الشیعه ۲/۸۸۷ و۳/۴۵۵
۷ ـ مستدرک الوسائل ۱/۲۲۵
۸ ـ کافی ۶/۵۲۸ ، وسائل الشیعه ۲/۸۶۹ و جامع احادیث الشیعه ۳/۴۴۵
۹ ـ کافی ۶/۵۲۸ ، وسائل الشیعه ۲/۸۷۰ و جامع احادیث الشیعه ۳/۴۴۵
۱۰ ـ الحدائق ۴/۱۳۰
۱۱ ـ ذخیره المعاد فی شرح الارشاد سبزواری /۳۴۳
۱۲ ـ مفتاح الکرامه شرح قواعد العلامه عاملی ۲/۸۵۶
۱۳ ـ ذخیره المعاد فی شرح الارشاد سبزواری ۳۴۴

مقاله پیشنهادی

درباره دعای زیارت عاشورا

اگر ریشه وتاریخچه زیارت موسوم به زیارت عاشورا را می دانید آنرا بیان فرمایید؟   …