نقش متمایز جوانان آگاه ومتعهد در جامعه

جوانان مؤمن باداشتن ایمان راسخ به ذات الهی وانقیاد در برابر اوامر واجتناب از نواهی او تعالی ، متصف به صفاتی اند که نقش تعیین کننده را در جامعه داشته می باشند.
طاعت وعبادت یک جوان وتمسک او به دین،از آن حیث ارزش بزرگ دارد، که وی دراوج قوت جسمی وجنسی قرار دارد ودارای شدت حساسیت،اثر پذیری وانفعال در برابر عوامل مختلف ومحرک های محیطی،می باشد. با وجود اینهمه اسباب وانگیزه های انحراف،وقتی جوان مسلمان،غرائز سرکش را مهار می نماید وقوای جسمی واستعداد خویش را در مسیر سالم به کارمی اندازد،شایسته رحمت والطاف بی پایان خداوند متعال میگردد.
در منابع دینی، قران وسنت میخوانیم که اصحاب کهف همچون عرفان وسالکان راه توحید با اعلام برائت از آیین شرکی قوم خود،سر به بیابان می کشند، ودر راه هدایت طلب فلاح ورشاد،انواع مشقات را متقبل می شوند؛ولی هیچگاه در برابر طاغوت ظالم ومشرک سر تسلیم فرونمی آورند، {نحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْیَهٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} [الکهف : ۱۳
آنان در واقع جوانانی بودند که با صدق ایمان به پروردگارشان،لائق نعمت هدایت ورحمت خاص الهی گردیدند.
حضرت ابراهیم علیه السلام هنگامی در برابر بتان قیام میکند وبا استیصال همه مظاهر شرک قوم قرار می گیرد که بزودی او را تشخیص میدهند،{ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى یَذْکُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِیمُ}[الأنبیاء : ۶۰] “همانا شنیده بودیم که جوانی ابراهیم نام از بتان به زشتی یاد می نمود “. ابراهیم علیه السلام جوانمردی بود که آیین منحرف قوم خود را به باد استهزاء گرفت،آنها در برابر استدلال قوی ومنطق سلیم او جوابی جزء توسل به زور نداشتند.
در سیرت فرخنده پیامبر صلی الله علیه وسلم  آمده است که آن حضرت صلی الله علیه وسلم در اواخر عهد حیات مبارک خویش یک جوان کم سن وسالی را بنام اسامه بن زید رضی الله عنه به سمت فرماندهی یک لشکر بزرگ شام می فرستد؛ لشکری که در آن شیوخ واکابر صحابه چون حضرت ابو بکر وعمر رضی الله عنهم نیز شامل بودند. رمز نهفته در ین عملکرد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم را با اندکی تأمل میتوان پی برد که با رحلت وی صلی الله علیه وسلم از دار فانی،اسلام کماکان به قوت وکمال فتوت خود باقی است وهرگز نمی میرد.
اوراق تاریخ به اثبات می رساند که دعوت های اصلاحی غالبا به دست جوانمردان بوقوع پیوسته وآنان در صفوف اول مبارزه بوده اند،اینجاست که نظر به اهمیت ونقش مؤثر جوانان در جامعه اسلامی؛مورد خطاب اکثر داعیان ونویسندگان متعهد ومبارز همین جوانان بوده اند، قلم بدستان مسلمانان با اهتمام به شؤون وموضوعات مربوط به جوانان در جوامع اسلامی، علاج قضایای متعلق به جوانان را در صدر اولویتهای خویش به بررسی گرفته اند وآنان را به شور وتحرک فراخوانده اند، همانگونه که ارشاد وتوجیه جوانان به انجام رسالت اسلامی به عنوان یک ضرورت تلقی می شود،چه جوانان به مثابه سنگ زیرین وتهداب جامعه سرنوشت یک ملت به آنان بستگی دارد.
احساس مسؤلیت،جوانان مسلمان را وامیدارد تا باپلان گذاری ،نظم وبرنامه سازی روزمره خود،رضای الهی را نصب العین قرار داده از اتلاف وقت گرانبهای خود وبی برنامه گی جداً اجتناب نمایند،چنانچه حسب ارشاد نبوی،مسلمان مکلف است فرصت جوانی را قبل از فرا رسیدن کهولت وپیری غنیمت شمرد واز آن کمال استفاده را در راه خیر وطاعت نماید،چه خوب است اگر انسان با اغتنام مرحله جوانی از همه توانمندی جسمی وطاقت ونیرویش در مسیر عبادت ورضای الهی نهایت بهره گیری واستفاده راببرد.
نگارنده این سطور چشمدید خود را هنگام وجودش در حرم الهی مکه معظمه مقارن بادهه اخیر ماه مبارک رمضان، بیان میدارد که منزل تحتانی مسجد حرام را جمع غفیری از دسته های جوان معتکف مملو ومزدحم نموده بود که نور ایمان از سیمای آنان بخوبی مشهور بود،صفا،محبت واخوت آنان عواطف ومشاعر هر مسلمانرا بر می انگیخت، یقینا با وجود همه مساعی استکبار در دور نگهداشتن جوانان از معتقدات وارزشهای دینی، مخصوصاً دربعضی کشورها اسلامی صورت گرفته وهجوم فرهنگی ووسایل اعلام غربی از طریق ماهواره وانترنت آنا نراشدیداً تهدید مینمامید،علی الرغم اینهمه از مشاهده  انبوه جوانان ملتزم ومتمسک به دین وعقیده شان احساس امن واطمینان به انسان دست میدهد.
در اوضاع سر گشته کنونی وشرایط بحرانی فعلی بعض کشورها اسلامی که نسبت عدم پختکی لازم در مسیر مبارزه وبیخبری از اصول  دعوت وفهم ناقص از اسلام،یک عده جوانان دستخوش یأس ونومیدی گردیده اند وپناه بردن به آغوش غرب رایگان راه حل معضلات خود میدانند، درین میان موقف جوانان مخلص ومتعهد کاملاً  روشن ومشخص است، آنان همه جریانات بحرانی وبن بست فعلی را در کشورهای اسلامی با ژرفنگری تحلیل نموده. با امید وباور به مستقبل وفردا های روشن،پیروزمندانه در مسیر دعوت راستین اسلام گام های متین واستوار خود را بر میدارند وبه پیش میروند.

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …