نقد کتاب خوارج، سلفی، وهابی را بهتر بشناسیم

نقدی بر کتاب خوارج، سلفی، وهابی را بهتر بشناسیم

نویسنده: حامد فیروزی

فرمت: word.

صفحات: ۷۲

 

 

 

 

word

 

 

چکیده: به بررسی و بیان گروه نجات یافته می پردازد و سپس عقاید نویسنده کتاب را با عقاید اهل سنت و جماعت مقایسه می نماید و مخالفت وی را با اهل سنت نشان می دهد و توضیح می دهد که نویسنده کتاب، با شبهه پردازی و تلبیس، عقاید اهل سنت را با نام خوارج و سلفی و وهابیت معرفی می کند.

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw