نقدی بر تصوف


نقدی بر تصوف

نویسنده: امام برهان الدین بقاعی شافعی

مترجم: مجموعه اهل سنت و جماعت

فرمت: PDF.

صفحات: ۱۳۴

 

 

 

pdf

 

 

 

چکیده: نویسنده وقتی دیدکه مردم در رد و تایید ابن عربی صوفی که خود را با وحدت وجود اهل حق  می داند، مضطرب اند، ایشان کسی را سراغ ندارند که در معرفی حقیقت این فرد حق مطلب را ادا کرده باشد. در حای که کفرش در کتاب «الفصوص» به نسبت دیگر کتاب هایش آشکار تر است، علاقمند شدند که آنچه از این فرد آشکار است بنویسد تا او را بشناسند و عقیده اش را ترک کنند و به نابودی، کفر و گمراهی اش یقین پیدا کنند و بدانند نافرجام و عاقبتش دوزخ است. این کتاب کوششی است در راستای شناساندن تصوف و رهبران آنان.

مقاله پیشنهادی

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت

کانال تلگرامی اهل سنت و جماعت ایران @ahlesonnat_com https://t.me/ahlesonnat_com https://t.me/joinchat/AAAAAEL1eveEIme7q2AtCw