نعمت عاقبت بخیری

امام ابن القیم رحمه الله تعالی:
« من احدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته و من أفطر قبل غروب الشمس ذهب صیامه ضائعا و من أساء فی آخر عمره لقى ربه فی ذلک الوجه».
( هرکس قبل از سلام (نماز) وضویش باطل شود آنچه از نمازش خوانده نیز باطل می‌شود، و هرکس قبل از غروب خورشید روزه اش بشکند روزه اش بر باد رفته، و هرکس در آخر عمرش مرتکب فساد و تباهی شود، پروردگارش را با همان حالت ملاقات می‌کند.)
[ الفوائد ص ۶۳ ]

عاقبت بخیری:
یکی از الطافی که اگر خدای متعال بخواهد بر بندگانش عطا می‌کند، نعمت عاقبت بخیری است. و قطعا کسانی که لیاقت آنرا نداشته باشند مشمول این لطف و رحمت نخواهند شد، پس باید بکوشیم و بر دین خود ثابت قدم و استوار بمانیم تا عاقبت بخیر شویم، و از خدا بخواهیم که این نعمت را نصیب ما نیز فرماید.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …