نظر ابن تیمه رحمه الله در مورد اهل بدعت

امام ابن تیمیه رحمه الله فرمودند:

در دنیا اهل بدعتی نیست مگر اینکه با اهل حدیث دشمنی دارد.

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …