نزدیکی با زن از مقعد طبق نص قرآن حرام است آیا حکم (مجازات) آن مانند حکم لواط است؟

الحمدلله،

نزدیکى با زن از مقعد و محل مدفوع، از گناهان کبیره است و موجب لعنت میشود، در حدیث صحیح از پیامبر صلى الله علیه و سلم روایت شده است که: ” ملعون من أتى امرأه فی دبرها ” (روایت إمام أحمد ۲/۴۷۹)، یعنى: “کسیکه از پشت (محل مدفوع) با زنش آمیزش کند ملعون است” و در حدیثى دیگر فرموده است: “هر کسى که هنگام حیض (عادت ماهانه) با زنش آمیزش کند و یا از پشت (محل مدفوع) با زنش آمیزش کند و یا نزد کاهن بیاید، بر آنجه که بر پیامبر نازل شده است کفر ورزیده است” (روایت ترمذی رقم ۱/۲۴۳)

ولى حکمش مانند نزدیکى مرد با مرد (عمل قوم لوط) نیست، زیرا در مورد عمل قوم لوط، پیامبر صلى الله علیه و سلم فرمودند: ” من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به ” (روایت ابوداود)، یعنى: ” اگر کسى را دیدید که عمل قوم لوط را انجام میدهد، فاعل و مفعول را بکشید “، بنابراین حد عمل لواط مرد با مرد، قتل است، ولى در چگونگى قتل آن، علماء اختلاف نظر دارند، برخى میگیوند باید رجم شوند، و برخى دیگر میگویند باید از بالاترین نقطه در شهر به پایین پرت شوند، و از این قبیل روش قتل، ولى در حکم قتلِ عمل لواط، علماء اتفاق نظر دارند و هیچ اختلافى ندارند، اما در مورد نزدیکى با همسر از مقعد، هر چند این عمل از گناهان کبیره است ولى حد ندارد و حکم قتل بر او ثابت نمیشود، زیرا اساسا نزدیکى و استمتاع با همسر جائز است ولى نزدکى از مقعد زن جائز نیست، اما در مورد نزدیکى مرد با مرد، هر گونه نزدیکى از اصل حرام است.
والله اعلم
وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است

قطع رابطه‌ی خویشاوندی (صله‌ی رحم) جزو گناهان کبیره است مسلم از ابوهریره رضی الله عنه …