نخستین عبارت نازل‌شده از قرآن کریم، دستور به کسب دانش داد

نخستین عبارت نازل‌شده از قرآن کریم، دستور به کسب دانش داد

روشن است که سورۀ «علق» اولین سورۀ نازل‌شده بر پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و نخستین آیه‌اش، این است:

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّکَ ٱلَّذِی خَلَقَ﴾ [العلق: ۱]

«[ای پیامبر!] بخوان به نام پروردگارت که [هستی را] آفرید.»

آیۀ فوق اشاره داشت که امّت محمّد صلی الله علیه وسلم به دنبال خواندن و نوشتن و دانش خواهند بود.[۱]

[۱]– نک: تفسیر التّحریر والتّنویر، ج ۳۰، صص ۴۳۳- ۴۳۴٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …