موارد اتفاق آن بزرگواران حجت بران، و اختلافشان رحمت بی کران است

شیخ الاسلام ابن تیمیه دربارۀ ائمه چنین می‌گوید: «موارد اتفاق آن بزرگواران حجت بران، و اختلافشان رحمت بی کران است».[۱]

اگر این اختلاف، آداب شرعی خود را از دست دهد – پناه بر خدا – از رحمت به مصیبت و خصومت تبدیل می‌گردد.

[۱]– الفتاوی (۳۰/۸۰).

مقاله پیشنهادی

سه چیز را که مردم نمی‌پسندند، من دوست می‌دارم

ابودرداء می‌گوید: سه چیز را که مردم نمی‌پسندند، من دوست می‌دارم؛ فقر و بیماری و …