موارد اتفاق آن بزرگواران حجت بران، و اختلافشان رحمت بی کران است

شیخ الاسلام ابن تیمیه دربارۀ ائمه چنین می‌گوید: «موارد اتفاق آن بزرگواران حجت بران، و اختلافشان رحمت بی کران است».[۱]

اگر این اختلاف، آداب شرعی خود را از دست دهد – پناه بر خدا – از رحمت به مصیبت و خصومت تبدیل می‌گردد.

[۱]– الفتاوی (۳۰/۸۰).

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …