منافقان [موضع واقعی] خود را نمایان نمی‌کنند

منافقان [موضع واقعی] خود را نمایان نمی‌کنند، اما همینکه کافران به پیروزی رسیدند نقاب از چهره برمی‌دارند، زیرا آنان هنگام قدرت گرفتن کفر احساس امنیت می‌کنند و هنگام غلبهٔ ایمان، دچار ترس می‌شوند.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …