منابعی در معرّفی انجیل های امروزی

منابعی در معرّفی انجیل های امروزی

بسیاری از دانشمندان مسلمان در گذشته و اکنون و نیز عالمانی از مسیحیّت که دین اسلام را پذیرفتند یا دانشمندانی که از قید و بند تقلید رها شدند، منابع زیادی را برای معرّفی انجیل­های موجود در دست مسیحیان نگاشته و انتقادات بسیاری را متوجّه آن‎ها ساخته­اند؛ همچون شیخ الإسلام ابن تیمیّه  در کتاب «الجواب الصّحیح لمن بدّل دین المسیح» و ابن قیّم در کتاب «هدایه الحیاری فی أجوبه الیهود والنّصاری».

از عالمان معاصر نیز شیخ رحمه الله هندی با کتاب «إظهار الحق» و شیخ محمّد ابوزهره با کتاب «محاضرات فی النّصرانیّه» و از میان مسیحیانی که مسلمان شدند، شیخ زیاده بن یحیی راسی در کتاب «البحث الصّریح فی أیِّما هو الدّین الصّحیح» و شیخ ابراهیم خلیل احمد در کتاب «محاضرات فی مقارنه الأدیان» را می­توان نام برد.

در ادامه، مطالبی مختصر از برخی منابع که به معرّفی انجیل­های موجود در دست مسیحیان پرداخته­اند، بیان می­گردد.

أ ـ مسیحیان نخستین – چنانکه پولس در نامه­های خود آورده است- معتقد بودند که الله Uکتابی را با نام انجیل، بر مسیح نازل کرد و عیسی مردم را فرا خواند تا به آن ایمان آوردند.

امّا مسیحیان چیزی از سرانجام و عاقبت این کتاب نمی­دانستند.

ب ـ انجیل­هایی که اکنون در دسترس مسیحیان است را عیسی gدیکته نکرد و بر وی نازل نگشته، بلکه پس از او نوشته شده است.

ج ـ مطالبی که در این انجیل­ها وجود دارد، بر اثر دستکاری و تغییر و تحریف نسخه­ نویسان به وجود آمده است.

د ـ انجیل­های امروزی مشتمل بر مطالب متناقض و متضادّ بسیاری است که شیخ رحمه الله هندی در آخر کتاب خویش «إظهار الحق»، بیش از ۱۰۰ مورد اختلاف را در میان این انجیل­ها برشمرده است.[۱]

هـ ـ مسیحیان به طور دقیق نمی­دانند که از چه زمانی، انجیل­های مذکور، مقدّس شده­اند.

امّا معتقدند که از قرن ۴ میلادی این کتاب­ها به تدریج مقدّس گشت.

وـ کتاب مسیحیان سند ندارد و از منبع و خاستگاه واقعی آن آگاه نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد که این کتاب­ها را منسوب به افرادی یافتند و آن‎ها را به همان اشخاص نسبت دادند و بدون دلیل، گمان کردند که صحیح هستند.

این مطلب نمی­تواند بشر را به طور شایسته و کامل قانع سازد و بپذیرند که این کتاب­ها به دنبال دوری از خشم الهی و رسیدن به رضایت اوست.

زـ در انجیل­های موجود، الله Uدارای نقص و عیب معرّفی شده و سخنان ناپسندی به پیامبران b نسبت داده شده است.

ح ـ مشتمل بر عقایدی باطل و مخالف با روایت و درایت هستند.

ط ـ با حقایق علمی منافات دارند، چنانکه تعدادی از دانشمندان این مطلب را اثبات نموده­اند؛ مانند موریس بوکای که قبلاً در این باره مطالبی بیان شد.[۲]

ی ـ انجیل­های موجود – صرف ­نظر از اینکه تحریف شده­اند- خالی از هر نوع اندیشه­ای معیّن در حوزۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی هستند.[۳]

به‌طور خلاصه، انجیل­های امروزی، انجیلی که بر عیسی gنازل شد، نیست، بلکه مخلوطی از آیین­ها و بت­پرستی هند، یونان و مصر قدیم است.

همچنین تصویری از آنچه پولس شائول ساخت؛ همان فردی که دین مسیحیّت را تغییر داد.

هدف ما این نیست که انجیل­های مذکور، هیچ مطلب واقعی و درست و نیز هیچ یک از سخنان مسیح g را ندارند و از نظر نقد علمی، چنین مطلبی ثابت نیست، بسیاری از حقایق و سخنان مسیح در قرآن کریم نیز وجود دارد و نیازی نیست که برای دسترسی به آن‎ها، به انجیل­های مذکور مراجعه کنیم.[۴]

[۱]– محاضرات فی النّصرانیّه، محمّد ابوزهره، ص ۹۸۱٫

[۲]– نک: مقارنه التّوراه والقرآن، ص ۳۵٫

[۳]– نک: مقالۀ دکتر محمّد شاهد، مجلّۀ البیان، شمارۀ ۲۲، ص ۸۶٫

[۴]– برای توضیحات بیشتر، نک: البحث الصّریح، صص ۲۳۹- ۳۰۹؛ دراسات فی الأدیان، صص ۲۱۰- ۲۱۴٫

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …