ملائکه­ی مقرّب

  • حضرت اسرافیل – مأمور زدن صور و دمیدن جان‌ها به بدن انسان‌ها می‌باشد.
  • حضرت جبرییل – مأمور وحی بر انبیاست و جایگاهش در صدرۀ المنتهی است.
  • حضرت میکاییل – فرشته­ی نزول رحمت و باران و برف و ارزاق بر موجودات می‌باشد.
  • حضرت عزراییل – مأمور قبض جان‌هاست و هرجا برود تا جان نستاند بر نمی‌گردد([۱]).

[۱]– عقل، علم و عمل / ج / ۳ / ص /۴۰۰ / تألیف بابک محمودی.

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …