مفهوم «محمّد رسول الله»

مفهوم «محمّد رسول الله»

«محمّد رسول الله»؛ یعنی اطاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم در آنچه فرمان داده و تصدیق ایشان در آنچه خبر داده­ و دوری از آنچه نهی و منع نموده­اند و اینکه عبادت الله متعال فقط با آنچه پیامبر rمشروع ساخته­اند، انجام گردد و امر و نهی ایشان گرامی داشته شود و سخن هیچ فردی از مخلوقات، مقدّم بر سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم نشود.[۱]

[۱]– الأسئله والأجوبه الأصولیّه علی العقیده الواسطیّه، ص ۱۰٫

مقاله پیشنهادی

فرقه شیعه (۳)

اکنون مناسب می­بینم سخنان سیوطی در مورد مهدی مغربی را ذکر کنم. او می­گوید: «مهدی …