مفهوم «محمّد رسول الله»

مفهوم «محمّد رسول الله»

«محمّد رسول الله»؛ یعنی اطاعت از پیامبر صلی الله علیه وسلم در آنچه فرمان داده و تصدیق ایشان در آنچه خبر داده­ و دوری از آنچه نهی و منع نموده­اند و اینکه عبادت الله متعال فقط با آنچه پیامبر rمشروع ساخته­اند، انجام گردد و امر و نهی ایشان گرامی داشته شود و سخن هیچ فردی از مخلوقات، مقدّم بر سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم نشود.[۱]

[۱]– الأسئله والأجوبه الأصولیّه علی العقیده الواسطیّه، ص ۱۰٫

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …