مفهوم قدر و تقدیر

قدر- یا تقدیر- بدین معنی است که الله تعالی عالم به اشیا بوده قبل از آنکه آنها را بوجود بیاورد، و آنها را نزد خود نوشته و آنچه که خداوند خواسته بوجود آمده است و هر پدیده‌ای مطابق خواست و اراده‌ی او پدید آمده است.

این‌ها مراتب چهار گانه‌ی تقدیر است که ایمان آوردن به آن واجب است، و بندگان در مورد تقدیر مؤمن به حساب نمی‌آیند مگر با ایمان آوردن به مراتب فوق.

چنانکه از رسول الله
(صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم)َثابت شده که در پاسخ سؤال جبرئیل علیه السلام هنگامی‌که از ایمان سؤال کرد فرمود:
«این‌که به الله، فرشتگان، کتابها و پیامبرانش ایمان بیاوری و ایمان داشته باشی که تقدیر خوب و بد از جانب اوست».
(صحیح مسلم)

و همچنین رسول الله
(صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) فرمودند:
«هرگز طعم ایمان را احساس نمی‌کنی؛ مگر این‌که به تقدیر ایمان داشته باشی و بدانی آنچه به تو رسد قرار نبوده بگذرد و آنچه که از تو گذشت قرار نبوده که به تو برسد».
(مسند احمد)

مقاله پیشنهادی

انجیل پس از عیسی

انجیل پس از عیسی کتاب مقدّس موجود در نزد مسیحیان، شامل تورات، کتاب­های ملحق به …