مفهوم ایمان به قضا و قدر چیست

یمان به قضا وقدر یکی از ارکان ایمان است، اعتقاد راسخ به اینکه تمام خیر و شری که نصیب انسان می شود ، بر اساس قضا وقدر و خواست و حکمت خداوند سبحانه وتعالی می باشد.

ایمان به قضا و قدر خود مستلزم ایمان داشتن به چهار چیز است:

۱ : ایمان به این اصل که خداوند کلیات و جزئیات همه چیز را می داند.

۲ : هر آنچه پیش می آید در ازل در لوح محفوظ نگاشته و ثبت شده است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه فرموده اند:
(کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات و الأرض بخمسین ألف سنه)
خداوند سبحانه وتعالی پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمانها و زمین قضا و قدر مخلوقاتش را تعیین و ثبت کرده است.

۳ : هیچ چیز نمی تواند خواست و مشیت خداوند سبحانه و تعالی را تغییر دهد و هیچ نیرویی را توان مقابله با قدرت او نیست، هر آنچه خواهد، انجام می دهد و هر آنچه را نخواهد صورت نمی پذیرد.

۴ : ایمان به اینکه خداوند سبحانه و تعالی همه چیز را خلق نموده و هر آنچه غیر اوست، آفریده آن ذات بزرگ است.

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …