معیار و ارزش تو، اخلاق توست

آنگاه که الله متعال پیامبرش را توصیف نمود،  نسب، مال یا شکل و شمایل او را وصف نکرد بلکه فرمود:

“وَإِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ”

«و تو دارای خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی»

پس بدان: معیار و ارزش تو، اخلاق توست!

مقاله پیشنهادی

برای یک شخص، همین مقدار از شر و بدی کفایت می‌کند که برادر مسلمانش را تحقیر و مسخره کند

حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، بنابر روایت ابوهریره فرموده است: «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ …