مراحل تطور دگرگونی عقیده امام ابو الحسن اشعری رحمه الله

علما سه دوره و یا مرحله عقیدتی امام ابو الحسن اشعری رحمه الله را این چنین بیان نموده اند :

“أولها: حال الاعتزال التی رجع عنها لا محاله.

الحال الثانی: إثبات الصفات العقلیه السبع وهی: الحیاه, والعلم, والقدره, والإراده, والسمع, والبصر, والکلام. وتأویل الخبریه کالوجه والیدین والقدم والساق ونحو ذلک.

الحال الثالث: إثبات ذلک کله من غیر تکییف, ولا تشبیه, جریاً على منوال السلف، وهی طریقته فی – الإبانه – التی صنفها آخراً”

[ نگا : طبقات الفقهاء الشافعیین : ۲۱۰/۱ * إتحاف الساده المتقین : ۲/۴ ]

ترجمه : ” نخست : ایشان بر خط و مشی اهل اعتزال بودند که بی شک از آن رجوع نمودند.

مرحله دوما : اثبات هفت صفت عقلی که عبارت است از : حیات،علم،قدرت،اراده،سمع،بصر و کلام؛ و تاویل صفات خبری همچون : وجه،دست،پا،ساق و …

مرحله سوم : اثبات تمامی صفات الله متعال بدون تعیین کیفیت،و تشبیه آنگونه که گذشتگان این امت بر این عقیده بوده اند،و این راه و خط مشی ایشان در کتاب – الإبانه – ایست که در اواخر عمرشان به رشته تحریر در آوردند”.

مقاله پیشنهادی

دلداری به مصیبت‌زدگان (۲)

یکی از پادشاهان، حکیمی از حکمای خود را به زندان انداخت؛ حکیم، برای او نامه‌ای …