محروم کردن وارث از ارث

محروم کردن وارث از ارث

«مَنْ قَطَعَ مِیرَاثَ وَارِثِهِ؛ قَطَعَ اللَّهُ مِیرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّهِ یَوْمَ القِیَامَهِ».[۱]

«هرکس که وارثان را از میراث باز دارد، (ارث به وارثان ندهد) خداوند بهره‌ی او را از بهشت در روز قیامت قطع می‌کند».

[۱]– ابن ماجه (۵۳۶) آلبانی می‌گوید ضعیف است.

مقاله پیشنهادی

شرایط علّت (۲- علّت وصفی منضبط باشد)

منظور این است که وصف مشخص باشد، یعنی حقیقت معین و مشخصی داشته باشد که …