محدود کردن اسلام به آداب و رفتار

یکی از اشتباهات دعوتگران محدود کردن اسلام به آداب و رفتار، و ترک توحید و حلال و حرام است. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز به همین چیزی که این‌ها می‌گویند اکتفا کرده بود، بی‌شک اولین کسی که به او ایمان می‌آورد، ابولهب بود.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …