متکبران کم فهم‌ترین انسان‌ها هس

متکبران کم فهم‌ترین انسان‌ها هستند زیرا قلب‌هایشان آکنده از توهم است و هنگامی که حق بر قلب آن‌ها عرضه شود لبریز می‌شود. الله متعال می‌فرماید:

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ…﴾ [اعراف: ۱۴۶]

«کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می‌ورزند از [فهم] آیاتم رویگردان می‌کنم» و فهیم‌ترین انسان‌ها متواضع‌ترینِ آن‌هایند.

مقاله پیشنهادی

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»!

پروردگار شما می‌گوید که: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم»! نزدیک‌ترین راه برای کسب …