لمس عورت مبطل نماز نیست اما لمس ریش، نماز را باطل می کند!!!

در نزد شیعه و در حین نماز، لمس عورت نماز را باطل نمی کند، اما لمس ریش نماز را باطل می کند!

 

وباسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن عبد الکریم عن الحسین بن حماد عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو یصلی فلیأخذ ذکره بطرف ثوبه فلیمسحه بفخذه وإن کان بللا یعرف فلیتوضأ ولیعد الصلاه وإن لم یکن بللا فذلک من الشیطان.

نام کتاب : وسائل الشیعه -الإسلامیه نویسنده : الشیخ الحر العاملی    جلد : ۴  صفحه : ۱۲۴۱

http://lib.eshia.ir/11024/4/1241

ترجمه: امام صادق می گوید: اگر مردی در حین نماز احساس کرد که از آلتش آب آمده پس آلتش را با گوشه لباسش بگیرد و آن را به رانش لمس نماید و اگر خیسی احساس کرد پس دوباهر وضو بگیرد و نمازش را اعاده کند و اگر خیسی احساس نکند پس این حسش از شیطان بوده است.

 

محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علی ، عن عمرو بن سعید ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار بن موسى ، عن أبی عبدالله علیه‌السلام ، فی المرأه تکون فی الصلاه فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل یدها ، فتمس الموضع ، فإن رأت شیئا انصرفت ، وإن لم تر شیئا أتمت صلاتها

نام کتاب : وسائل الشیعه ط-آل البیت نویسنده : العلامه الشیخ حرّ العاملی    جلد : ۱  صفحه : ۲۷۰

http://lib.eshia.ir/11025/1/270

ترجمه: امام صادق می گوید: درباره زنی که در نماز است و گمان می برد که حیض شده است. امام فرمود: دستش را داخل ببرد و موضع را لمس نماید، پس اگر چیزی دید ، نمازش را قطع کند و اگر چیزی ندید پس نمازش را تمام کند.

 

همانطور که می بینید در نزد شیعه لمس عورت چه در نماز و چه در غیر نماز مبطل وضو نیست.

 

حال به نظرتون چه چیزی نماز رو باطل می کنه؟

بله درست حدس زدید، دست زدن به ریش!

 

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن یحیى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن یونس بن یعقوب عن سلمه بن عطاء قال قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) أی شئ یقطع الصلاه؟ قال عبث الرجل بلحیته.

نام کتاب : وسائل الشیعه -الإسلامیه نویسنده : الشیخ الحر العاملی    جلد : ۴  صفحه : ۱۲۶۱

http://lib.eshia.ir/11024/4/1261

ترجمه:سلمه بن عطاء می گوید به امام صادق گفتم: چه چیز نماز را قطع می کند؟ فرمود بازی کردن مرد با ریشش.

 

از روافض که این روایات دروغین را به اهل بیت بیچاره نسبت داده اند می پرسیم که کدام یک اولی تر است که مبطل نماز باشد؟ دست زدن به عورت یا دست زدن به ریش؟

 

کدام یک آدم را بیشتر به خود مشغول می کند؟ اینکه طرف فکر کند حیض شده است و یک ساعت لباس هایش را این ور آن ور کند و دستش را به عورتش بزند و آزامایش کند ببیند دستش خونی می شود یا نه. و یا مردی که فکر کند آبش آمده و جلوی مردم دستش را داخل شلوارش کند و آزامایش کند ببیند خیسی می بیند یا نه. اینها آدم را بیشتر به خود مشغول می کند یا لمس و دست انداختن داخل ریش؟؟

 

ما این روایات را توهین به اهل بیت می دانیم روافض را به خاطر نوشتن چنین روایاتی در کتبشان متهم می کنیم.

ما اهل بیت را دوست داریم اما روافض در لباس حب اهل بیت، به آنها توهین می کنند.

 

***مجاهد دین***

 

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …