لزوم پیدایش افراد زنده برای احیاء مذهب

در حقیت هیچ آیینی زنده نمی‌ماند و خصوصیات خویش را تا مدّت طولانی نمی‌تواند محفوظ نگه دارد و تغییرات زمانی را جلوگیری کند، مگر اینکه در آن یکی پس از دیگری افرادی پیدا شوند که از نظر یقین غیر عادی، روحانیت، بی‌غرضی، ایثار و صلاحیت‌های والای فکری و قلبی خویش، در این تن مرده روح تازه‌ای بدمند و در میان پیروانش اعتماد جدید، جوش و قوت عمل پیدا کنند.

نیازهای زندگی بشر هر دم خود جدید هستند، درخت مادیت همیشه سرسبز است، نهضت نفس‌پرستی و آیین وی را در حقیقت هیچ لزومی برای تجدید حیات نیست، زیرا تشویق کنندگان و عوامل تحریک کننده بر این تفکر در هر قدم موجودند، به هر حال تاریخ اسلام از داعیان پرجوش و مجددان تلاشگر خود، هیچ زمانی خالی نبوده است، کسانی که جوانی و شادابی آن را و دعوتش را هنوز زنده نگه داشته‌اند.

تا زمانی که حریفش با نیرو و زندگی جدیدی وارد میدان نشود و گاه بیگاه به تدریج احیاء و تجدید نشود، در مقابل مادیت تازه نفس، زنده ماندن بسیار مشکل است.

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …