لحن سخن گفتن نزد بسیاری از مردم با تغییر مصالح تغییر می یابد

برادران یوسف هنگامی که با پدر خود یعنی یعقوب علیه السلام مصلحتی داشتند درمورد بنیامین گفتند:

“أَخَانَا” یعنی  برادر ما

“فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا”  «پس برادرمان را با ما بفرست»..

اما هنگامی که به آن مصلحت رسیدند و مدتش پایان یافت گفتند: “ابْنَکَ” یعنی  پسر تو..

“إِنَّ ابْنَکَ سَرَقَ”  «پسرت دزدی کرده است».

بهمین گونه، لحن سخن گفتن نزد بسیاری از مردم با تغییر مصالح تغییر می یابد.

مقاله پیشنهادی

فضایل حُسن خُلق:

فضایل حُسن خُلق: شریعت اسلام دلایلی بیان نمود که نشان می­دهد اخلاق نیک، فضایلی بزرگ …