قرائت در نماز عید

از نعمان بن بشیر روایت است : (أن رسول الله کان یقرأ فی العیدین و فی الجمعه بسبح اسم ربک الأعلی، و هل أتاک حدیث الغاشیه)[۱] «پیامبرr در نماز دو عید و نماز جمعه سوره‌های «سبح اسم ربک الأعلی» و «هل أتاک حدیث الغاشیه» را می‌خواند».

از عبیدالله بن عبدالله روایت است : (خرج عمر یوم العید، فأرسل إلی أبی واقد اللیثی : بأی شیء کان النبی یقرأ فی مثل هذا الیوم؟ قال : بقاف و اقتربت)[۲] «عمر روز عید (برای ادای نماز) خارج شد، کسی را فرستاد که از ابو واقد لیثی بپرسد پیامبردر نماز عید چه سوره‌هایی را قرائت می‌کرد؟ ابوواقد گفت : سوره «ق» و «اقتربت» را می‌خواند».

[۱]) صحیح : [الإرواء ۶۴۴]، [ص. جه ۱۲۸۱]، م (۸۷۸/۵۹۸/۲)، د (۱۱۰۹/۴۷۲/۳)، ت (۵۳۱/۲۲/۲)، نس (۱۸۴/۳)، جه (۱۲۸۱/۴۰۸/۱)، در روایت ابن ماجه عبارت «و فی الجمعه» وجود ندارد.

[۲]) صحیح : [الإرواء ج ۳/۱۱۸]، [ص. جه ۱۰۶]، م (۸۹۱/۶۰۷/۲)، د (۱۱۴۲/۱۵/۴)، ت (۵۳۲/۲۳/۲)، نس (۱۸۳/۳)، جه (۱۲۸۲/۴۰۸/۱).

خطبه بعد از نماز عید

از ابن عباس روایت است : (شهدت العید مع رسول الله و أبی بکر و عمر و عثمان فکلهم کانوا یصلون قبل الخطبه)[۱] «با پیامبر ابوبکر، عمر و عثمان نماز عید خواندم، همه آنها قبل از خطبه نماز می‌خواندند».

[۱]) متفق علیه : خ (۹۶۲/۴۳/۲)، م (۸۸۴/۶۰۲/۲).

نماز (سنت) قبل و بعد از نماز عید

از ابن عباس روایت است : (أن النبی صلی یوم الفطر رکعتین، لم یصل قبلها و لابعدها)[۱] «پیامبرروز عید فطر دو رکعت نماز خواند قبل و بعد از آن نماز دیگری نخواند».

[۱]) متفق علیه : خ (۹۶۴/۴۵۳/۲)، م (۸۸۴/۶۰۶/۲)، نس (۱۹۳/۳).

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …