قرآن درمانى و علائم سحر و جن زدگى

خداوند متعال کتابی سراسر رحمت  را نازل فرموده ،که با ایمان وعمل به آن می توان هم در این دنیا خوشبخت بود و هم طعم واقعی خوشبختی را در آن دنیا  تجربه کنیم ومی فرماید و (( وننزل من القران ما هو شفاء و رحمه للمومنین )) و ما از قرآن چیزهایی را فرو می فرستیم که شفا و رحمتی (الهی) برای اهل ایمان است.

بیشتر ناراحتی های جسمی وروحی انسان به خاطر دور بودن  از اسلام واقعی و یاد خداست چون خداوند بارها به ما  هشدار داده (( ومن اعرض عن ذکر ی فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمی )) و هر کس از یاد من روی بگرداند، در حقیقت، زندگىِ تنگ [و سختى‏] خواهد داشت، و روز رستاخیز او را نابینا محشور مى‏کنیم.»
که نتیجه دوری از خداوند در این دنیا سبب زود نا امید شدن و زود به بن بست رسیدن و داشتن اضطراب همیشگی {(( الا بذکر الله تطمئن القلوب ))آگاه باشید تنها بایاد خداست که دلها آرام می گیرد}،بی هدف زندگی کردن است که درنهایت منجر به خودکشی و یا روی آوردن به مواد مخدر و به و جود آمدن انواع امراض روحی،روانی که شیاطین مسبب آن هستندمی شود .ازآن جمله می توان به :

۱- جنون یا دیوانگی که خود لفظ جنون به معنای جن زدگی می باشد که خود دو گونه است قسمتی با اختلالات مغزی ارتباط دارد که از لحاظ پزشکی قابل بررسی می باشد و گونه ای دیگر از آن،طوری است که پزشک از تشخیص آن عاجز بوده و هیچ گونه اختلالات را تشخیص نمی دهددرحالی که شیاطین مسبب آن هستند.

۲- جدا شدن مرد و زن از همدیگر که به طور ناخوداگاه: مردنسبت به زن و یا برعکس  زن  نسبت به مرد بدون هیچ سبب واضحی احساس تنفر شدید می کند به طوریکه حتی نمی تواند به صورت همسرش نگاه کند.

۳- صرع ( بیهوش شدن ) که خود آن نیز دوگونه می باشد که  علت آن هم می تواند جسمی بوده و از لحاظ پزشکی قابل بررسی می باشد و لی نوع دیگر آن، شیاطین مسبب آن بوده و می توان با بعضی علایم آنها را از هم جدا کرد.

۴- تمایل نداشتن مرد و یا زن به ازدواج و احساس فشار شدید در هنگام مطرح کردن

۵- مشکلا ت جنسی الف ) ناتوانی جنسی در هنگام مقاربت ب) پیدا کردن میل جنسی شدید  ج ) انزال سریع منی در هنگام مقاربت بطوریکه نتواند مقاربت را انجام دهد د) خونریزی زن در هنگام مقاربت

۶- نازا شدن و یا سقط جنین در چند ماهگی

۷- تنفر شدید و بدون سبب واضح از پدر یا مادر و یا دوست و غیره ویا برعکس حب شدید مرد به زن و برعکس، که باعث مشکلات در زندگی شود.

۸- احساس اینکه شخصی مدام با او حرف می زند و یا اینکه بطور غیر طبیعی کسی او را به کار ی وا می دارد.

۹- از کار افتادن قسمتی از اعضای بدن بدون سببی واضح وپیدا نکردن علت آن از لحاظ پزشکی وغیره
تنها به گفتن این موارد اکتفا کرده چون اینها خیلی در بین مردم شایع می باشند که به وسیله قرآن درمانی میتوان اینگونه مریضی ها را علاج کرد.

علایم فرد جن زده در شبانه روز :که ممکن است  همه یا بعضی از آنها را دارا باشد.

الف ) در بیداری

۱- سر درد دائم که سبب آن مریضی مشخصی نباشد.
۲- بیزارو یا تنبل  بودن نسبت به نماز و یا قرآن و عبادات
۳- کند ذهنی
۴- بیهوش شدن
۵- تنبلی و احساس گرفتگی وخستگی بدن
۶- درد در قسمتی از اعضای بدن و یا منتقل شدن درد از مکانی به مکان دیگر بدون داشتن دلیل پزشکی
۷- علاقه پیدا کردن به ماندن در  مکانهای خالی و یا کثیف مثل حمام و دستشویی
۸- احساس کردن به اینکه شخصی در درون اورا به کاری بد وا می دارد و تشکیک در فکر و عقیده

ب ) در خواب

۱- عرق کردن قبل از خواب و یا در هنگام خواب
۲-  اضطراب و دلهره
۳- دیدن خوابهای وحشتناک وکابوس
۴- دیدن حیوانات مثل گربه و سگ و تکرار شدن آن
۵- راه رفتن در خواب
۶- ناله کردن مثل گفتن آه آه
۷- سقوط از مکانهای بلند
۸- خود را در قبرستان و مکانهای کثیف یا وحشتناک دیدن
۹- دیدن شکلها و یا اشباح غریب
۱۰- خود را در کنارمردگان دیدن و تکرار آن
۱۱- کسی او را می خواهد بکشد.

علت ورود شیاطین به درون انسان

۱- عاشق شدن شیاطین وشخصی را دوست داشتن: طبق فرموده خداوند آنها ما را می بینند ولی ما آنها را نمی بینیم اما اگر کسی در موقع لباس پوشیدن و یا رفتن به حمام رفتن و یا دستشوی بسم الله بگوید آنها نمی توانند او را ببینند (برگرفته ازحدیث پیامبر)
۳- آزار دادن آنها مثل ریختن آب داغ بدون گفتن بسم الله و یا ادرارکردن در سوراخها ویا ازبلندی روی آنها افتادن
۴- توسط ساحر به آنها امر شده باشد .

نوشته: اسماعیل پرافشای

مقاله پیشنهادی

تفاوت میان نبی و رسول

تفاوت میان نبی و رسول علما در بیان تفاوت نبی با رسول و تعیین مفهوم …