فواید سرکه ­ی طبیعی

۱- شهوت را ضعیف می‌گرداند. ۲- فقر را از بین می‌برد. ۳- برکت می‌آورد. ۴- عقل را زیاد می‌کند([۱]).

[۱]– عقل، علم و عمل / ج ۲ صفحۀ ۳۱۸٫ تألیف بابک محمودی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …