فاطمه رضی الله عنها

نه تنها قبر بقیه دختران پیامبر  صلی الله علیه و سلم هم نامشخص است بلکه در قبرستان بقیع، قبر هیچ کسی معلوم و مشخص نیست! ضمن اینکه اهمیت و ارزش حضرت فاطمه در قرون بعدی نزد افراد زیادی از عاشقان اهل بیت بوجود آمد. برای همین در همان زمان، تفاوتی بین حضرت فاطمه و سایر فرزندان پیامبر  صلی الله علیه و سلم وجود نداشته که قیاس ما را باطل بدانید. قبر حضرت علی علیه السلام  نیز تا سالیان دراز، مخفی بوده است آیا ایشان نیز با حضرت عمر و ابوبکر قهر بوده‌اند؟

شما معتقدید که حضرت فاطمه خواست تابوتی برای او بسازند که بدن ایشان پیدا نباشد. اگر بنا بوده ایشان در نیمه شب دفن شوند و کسی نداند و در مراسم هم شرکت نکند این درخواست چه معنایی می‌دهد؟ پاسخ از دو حال خارج نیست یا به خاکسپاری پنهانی ایشان مانند دهها داستان دروغین دیگر دروغی بیش نیست و یا ایشان از شدت عفت و رعایت حجاب و عصمت و… درخواست چنین کاری را داشته‌اند و تشییع جنازه در روز بوده و موضوع هم، دخلی به عمر و ابوبکر ندارد. (حتی طبق برخی روایات حضرت عمر و ابوبکر نیز بر جنازه آن حضرت حاضر شده و نماز خواندند) براستی اگر هدف حضرت فاطمه رسوا کردن عمر و ابوبکر در تاریخ و رسوا کردن سنی‌ها و… بوده که ما می‌دانیم حکومت در این ۱۴۰۰ سال از اول تا کنون در عربستان در دست آنها بوده آیا آنها نمی‌توانستند برای خنثی کردن این هدف از همان اول قبری دروغین بسازند و بگویند این قبر قاطمه است تا رسوا نشوند؟ پس چون چنین کاری نکردند آیا نمی‌توان فهمید چنین هدفی در کار نبوده است؟

اسماء به احتمال فراوان از محل دفن حضرت فاطمه با خبر بوده آیا ممکن است به همسرش: ابوبکر نگفته باشد؟

شما می‌گویید بقیه امامان نیز با خلفای جور همعصر بوده و حتی آن خلفاء موجب شهادت آن امامان شده‌اند. از قول امام زمان نیز حدیثی را نقل می‌کنید که برای من در فاطمه بهترین سرمشق و الگوست. چرا سایر امامان به حضرت فاطمه تاسی نکرده و برای رسوا کردن خلفاء وصیت نکردند مخفیانه و پنهانی دفن شده و محل قبرشان معلوم نباشد.

این یک اصل مسلم تاریخی و تجربی است که هر گاه انسان رازش را به دیگری گفت آن راز بین مردم پخش می‌شود. شیعه معتقد است که در تشییع شبانه حضرت فاطمه حضرت علی و سلمان فارسی و زبیر و اسماء و ابن عباس حاضر بوده‌اند چگونه ممکن است که این افراد محل دفن را به هیچکس نگفته باشند؟ با اینکه بعضاً روابط خوبی هم با خلفاء داشته‌اند! یا اینکه بعدها با علی دشمن شدند باید محل قبر را فاش می‌کردند!.

شیعه می‌گوید حضرت فاطمه پس از هر نماز عمر و ابوبکر را نفرین می‌کرده است ولی مگر خداوند در جریان واقعه بئر معونه (واقعه‌ای که ۴۰ نفر از یاران پیامبر اکرم را به شهادت رساندند) به پیامبر خطاب نمی‌کند که نفرین نکن و ما تو را لعن کننده و نفرین کننده نفرستادیم. و مگر همه مسلمین از جمله حضرت فاطمه نباید از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم الگو بگیرند.

آیا امکان ندارد حضرت فاطمه پس از مشاهده تدفین پدرشان شاهد جریاناتی خرافی و… بوده‌اند و ایشان نخواسته‌اند چنین اتفاقی تکرار شود؟

می‌گویند این نشانه و حامل پیامی است که آن حضرت خواسته‌اند قبرشان مخفی باشد. تا مایه رسوایی و ایجاد سئوال برای مردمان در طول تاریخ باشد و… با این حساب آیا اینکه اسماء همسر ابوبکر همیشه و تا آخرین لحظات کنار حضرت فاطمه بوده‌اند نمی‌تواند نشانه چیزی باشد. (نشانه عدم عداوت بین ابوبکر با حضرت فاطمه) به خصوص با عنایت به این نکته که پس از رحلت ابوبکر حضرت علی با اسماء ازدواج می‌کند. و آیا ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم نمی‌تواند نشانه چیزی باشد و آیا نام سه فرزند علی که حضرت عمر و ابوبکر و عثمان است نمی‌تواند نشانه چیزی باشد و….

مقاله پیشنهادی

زهد رسول الله صلی الله علیه وسلم

عَنْ أبِی هُرَیْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ …