غزوه‌ی بنی قُرَیْظه ۲: (تصمیم گیری در مورد بنی قُرَیْظه)

  • رسول الله ص دستور دادند مردان یهود که ۴۰۰ جنگجو بودند بسته شوند، ایشان تصمیم گیری در مورد آنان را به سَعْد بن مُعاذس – که رئیس قبیله اوس بود- واگذار کرد.
  • سَعْد بن مُعاذ را که در غزوه‌ی خندق مجروح شده بود، سوار بر الاغی آوردند. رسول الله ص به او فرمودند: “حکم بنی قُرَیْظه را به تو سپردم”.
  • سعدس گفت: “من اینگونه حکم می‌کنم که جنگجویانشان کشته شوند. و زنانشان به بردگی گرفته شده، و اموالشان تقسیم شود”.
  • رسول الله ص فرمودند: “در مورد آنان به حکم الله عزوجل از بالای هفت آسمان حکم نمودی”. سپس رسول الله ص حکم را در حق آنان اجرا نمودند.

مقاله پیشنهادی

محبت صحابه رضی الله عنهم

از علامت‌های ایمان عبارت‌اند از: محبت داشتن به تمام صحابه با قلب، و تعریف و …