عواملی که قلب را تیره می سازند…

امام ابن القیم رحمه الله می فرماید :

فاسد کننده های قلب عبارت اند از :

معاشرت بسیار با مردم

آرزوهای بیشمار

تعلق و دلبستگی به غیر الله

سیری (پرخوری) و خواب

این پنج مورد از بزرگ ترین عوامل فاسد کننده ی قلب هستند . زیرا قلب به وسیله ی نورش ، حیات و توانمندی اش ، سلامتی و عزمش و دوری از عوامل سرگرم کننده اش، به سوی خداوند و سرای آخرت حرکت میکند و راه و روش حقیقت ، آفات نفس و اعمال و نیز راهزنان مسیر بندگی را کشف میکند .

⬅اما این پنج مورد نور قلب را خاموش می سازند ، چشم بصیرتش را کور میکنند و سایر توانمندی هایش را به ضعف می کشانند !

👈کسی که چنین چیزی را احساس نکند ، قلبش مرده محسوب می شود.

(مدارج السالکین ج۱-ص۳۹۲)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …