عمل ریا

یوسف بن اسباط رحمه الله : الله متعال عملی را که، در آن به اندازه سنگینی دانه‌ای ریا باشد نمی پذیرد.

یوسف بن أسباط رحمه الله : لا یقبل الله عملا فیه مثقال حبه من ریاء.
حلیه الأولیاء ۸/۲۴۰

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …