علم را بیشتر دوست دارم.

به ارسطو گفتند: چرا همیشه با استادت افلاطون مخالفت می‌کنی؟ گفت: من او را دوست دارم ولی علم را از او بیشتر دوست دارم.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …