عقیده علمای شیعه در مورد غیبت چیست و چه کسی برای اوّلین بار این عقیده را ابداع کرد؟

شیخ و عالم شیعه عبدالله فیاض میگوید: «غیبت نزد امامیه از عقاید اساسی است».
تاریخ الامامیه، ص ۱۶۵٫

از این روی علمای شیعه معتقدند: «زمین حتی برای یک لحظه هم از وجود امام خالی نمیشود»!
کلینی از ابی عبدالله روایت کرده که گفت: «اگر زمین بدون امام باقی بماند فرو میرود».
الکافی ۱ / ۱۷۹٫

و از ابی جعفر روایت کرده‌اند که گفت: «اگر یک لحظه امام از زمین برداشته شود، زمین به تکان در میآید، و همچون دریا طوفانی میشود».
بحار الانوار ۲۳ / ۳۴٫

چون آن‌ها معتقدند که (امام حجت خدا برای اهل زمین است».
الکافی، ج ۱ / ۱۸۸، والخرائج و الجرائح راوندی، ج ۱ / ۱۱۵، و الفضائل شاذان، ص ۷۳ و قرب الاسناد حمیری، ص ۱۳۲٫

و از دیدگاه آن‌ها حجتی غیر از امام وجود ندارد، و حتی از دیدگاه آنان کتاب خدا (قرآن) بدون امام حجت نیست، «چون قرآن بدون قیّم حجت نیست».
الکافی، ج ۱ / ۱۶۸، ۱۸۸ و وسائل الشیعه، ج ۲۷ / ۱۷۶، و بحارالانوار، ج ۲۳ / ۱۷، و علل الشرائع قمی، ج ۱ / ۱۹۲٫

قیّم (از دیدگاه آن‌ها) یکی از دوازده امام شیعه است، همانگونه که در روایات ایشان توضیح داده شده است، و چنانکه علمای شیعه خودشان اعتراف کرده‌اند؛ اولین کسی که عقیده غیبت امام را ابداع کرد، رهبر اوّل آن‌ها یعنی عبدالله بن سبأ یهودی بود، که مقوله توقف بر علی و غیبت او را مطرح ساخت.
المقالات و الفرق قمی، ص ۱۹ / ۲۰، و فرق الشیعه نوبختی، ص ۲۲٫

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …