عقاید شیعه، مخالف با قرآن (۱)

اهلبیت نبی اکرم اسلام به اعتقاد اهلسنت خود سنی مذهب بودند ولی روافض همیشه دنبال ان بوده اند که خود را پیرو اهلبیت معرفی کنند و برای انها عصمت قائل هستند در این خصوص درتعریف عصمت در کتاب عقائد الامامیه امده است:

ونعتقد أن الإمام کالنبی یجب أن یکون معصوماً من جمیع الرذائل ما ظهر منها وما بطن کما یجب أن یکون معصوماً من السهو والخطأ والنسیان لأن الأئمه حفظه الشرع والقوامون.

اعتقاد داریم که امام مانند نبی باید معصوم باشد از تمام رزائل ظاهری وباطنی و معصوم باشد از فراموشی و خطاء زیرا ائمه محافظین شرع الهی هستند

عقائد الامامیه ، صفحه ۵۱٫

اما بعد…

این اعتقاد شیعه کاملا مخالف قران است و باید گفت که انها اصلا پیرو قران نیستند خداوند متعال در قران داستان حضرت آدم را ذکر کرده است.

{وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَهَ فَتَکُونا مِنَ الظَّالِمینَ}سوره ، بقره ، آیه ۳۵.

نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد

{فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَهَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما}.

و هنگامى که از آن درخت چشیدند، اندامشان‏
[ عورتشان‏] بر آنها آشکار شد

سوره ، الأعراف ، آیه ۲۲.

همین طور که در آیات بالا ذکر شده است نه تنها حضرت آدم مرتکب گناه شده است همان طور که خداوند گفته است این کار ظلم به نفس آنهاست که خود این ظلم به نفس خود از گناهان بزرگ است.

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …