عصمت و علم غیب را از ائمه نفى مى‌کند

عصمت و علم غیب را از ائمه نفى مى‌کند

حضرت على فرمود: «از پشت گرمى به آرزوها برحذر باش، زیرا آرزوها سرمایۀ نابخردان است. نشانۀ عقل و خرد، به خاطر سپردنِ تجربه‌هاست و بهترین تجربه‌ها آن است که تو را پند دهد؛ و رفتار نرم، از کَرَم و بزرگوارى است. فرصت را غنیمت شمار، پیش از آنکه اندوه گلوگیر شود. هرجوینده‌اى به هدف نمى‌رسد؛ و از جمله تبهکارى‌ها، ضایع‌کردن توشه و از دست‌دادنِ معاد است. هرکارى سرانجامى دارد و آنچه برایت مقدر است، به دست خواهى آورد. تاجر در خطر است و چه بسا چیزهاى اندک که بسیار با برکت‌تر از چیزهاى زیاد هستند»[۴۹].

همچنین ایشان فرمود: «وقتى که برادرت را اندرز مى‏دهى، چه نیک و چه ناهنجار، سخن از سر اخلاص‏گوى و خشم خود اندکاندک فرو خور که من به شیرینى آن شربتى ننوشیده‏ام‏ و پایانى گواراتر از آن ندیده‏ام. با آنکه با تو درشتى کند، نرمى نماى تا او نیز با تو نرمى کند. با دشمن خود جوانمردی و کرامت کن که [از بین انتقام و بخشش] آن شیرینترین پیروزى ‏است. اگر خواستی با دوست‏ خود قطع رابطه کنی، جایى براى آشتى بگذار که اگر روزى بازگشتن خواهد، تواند. اگر کسى درباره تو گمان نیک برد، تو نیز با کارهاى نیک خود گمانش را به حقیقت پیوند. به اعتمادى که میان‏ شماست، حق دوستت را ضایع مکن، زیرا کسى که حق او را ضایع کنى، دیگردوست تو نخواهد بود. با کسانت چنان کن که بى‏بهره‏ترین مردم از تو نباشند. با کسى که از تو دورى مى‏جوید، دوستى مکن؛ و نباید دوست تو در گسستن پیوند دوستى، دلیلى استوارتر از تو در پیوند دوستى داشته باشد و نباید انگیزه‏اش‏ در بدى کردن به تو از نیکى کردن به تو بیشتر باشد. ستمِ آنکه بر تو ستم روا مى‏دارد در چشمت ‏بزرگ نیاید، زیرا در زیان تو و سود خود مى‏کوشد. پاداش کسى‏ که تو را شادمان مى‏سازد، بدى‏کردن به او نیست»[۵۰].

[۴۹]- نامه ۳۱ . [۵۰]- همان.

مقاله پیشنهادی

زهد رسول الله صلی الله علیه وسلم

عَنْ أبِی هُرَیْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ …