عشق امام مالک نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم

 

حضرت امام مالک رحمه الله در بحر بیکران عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم آن‌چنان غوطه‌ور بود و از ترس این‌که مبادا در خارج از مدینه وفات نماید، از شهر مدینه خارج نمی‌شد، هنگام عبور از کوچه‌های مدینه، قدم‌هایش را با احتیاط کامل بر روی زمین می‌گذاشت به این گمان شاید قدم مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم در این‌جا واقع شده. ابوسعید در حلیه به روایت از مثنی بن سعید در ارتباط با همین محبت می‌فرماید: حضرت امام مالک رحمه الله می‌فرمود: بر من آن‌چنان شبی نگذشته که در آن شب رسول الله صلی الله علیه وسلم را زیارت نکرده باشم، یحیی بن سعید قطان رحمه الله و یحیی بن معین رحمه الله در مورد امام مالک رحمه الله می‌فرمایند: امام مالک در علم حدیث امیرالمؤمنین بودند. نتیجۀ دلبستگی امام مالک رحمه الله با احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم را از این اظهار نظر امام شافعی رحمه الله می‌توان درک نمود. چنان‌چه امام شافعی رحمه الله در مورد کتاب موطأ امام مالک رحمه الله می‌فرماید: صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن مجید، موطأ امام مالک می‌باشد[۱].

[۱]– تنویر الحوالک شرح موطأ امام مالک ج ۱ ص ۳۰

مقاله پیشنهادی

تعداد تابعین:

تعداد تابعین بسیار زیادند و امکان محصور کردن آن‌ها به تعداد مشخصی وجود ندارد، و …