صحت احادیث و عقل…

بعضی افراد ادعا دارند که:حدیث زمانی صحیح است که با عقل موافق و سازگار باشد و هر حدیثی که با عقل موافق نباشد، صحیح نیست.
این گفتار باطل است و اگر در صحت احادیث، عقل را ملاک قرار دهیم از کسانی هستیم که از هوی و هوس پیروی می‌‌‌کنند، با کدام عقل، صحتِ احادیث را بسنجیم؟ برخی احادیث از نظر برخی با عقل مخالف است، در حالی که از نظر برخی دیگر با عقل موافق است و از طرفی عقل‌ها مختلف است نه متفق…
عقل سالم از شبهات و شهوات، عقلی است که هر چه از پبامبر صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم با سند صحیح به ما رسیده قبول کند؛ خواه که حکمت آن را درک بکند یا خیر و هر کس معتقد باشد معیار صحت حدیث عقل است، الله را با هوا و هوس خود عبادت نموده نه‌ مطابق‌ هدایت او(دین ‌او تعالی).
(ابن عثیمین- مجموع درس‌های حرم مکه (۱/۳۸۹)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …