شیطان یا همان ابلیس

شیطان یا همان ابلیس به عزّت خداوند متعال قسم یاد کرده است که تمام بندگان را از راه راست منحرف خواهد کرد مگر عبادُ المُخلصین یعنی به جز بندگان مخلص. ﴿إِلَّا عِبَادَکَ مِنۡهُمُ ٱلۡمُخۡلَصِینَ۴٠﴾.

ما خوابیم شیطان بیدار، ما بیداریم شیطان بیدارتر، ما سر کار هستیم شیطان فعّال، ما بی‌کاریم شیطان مشغول، ما دوریم ولی شیطان نزدیک‌تر، ما او را نمی‌بینیم ولی او ما را می‌بیند و ما با او دوستیم ولی او با ما دشمن است.

حضرت آدم تواضع کرد و توبه نمود ولی شیطان تکبّر نمود و نافرمانی کرد، حضرت آدم به گناه خود اعتراف کرد ولی شیطان به گناهش اعتراف نکرد، حضرت آدم پشیمان شد ولی شیطان خوشحال شد، حضرت آدم نفس خود را ملامت کرد ولی شیطان به کارش افتخار نمود و حضرت آدم از رحمت خدا نااُمید نشد ولی شیطان فوراً نااُمید شد.

مقاله پیشنهادی

دنیا، اینگونه آفریده شده است

روزی مارکس اویلیوس، یکی از فیلسوفان بزرگ دربار امپراطوری روم، گفت: امروز افرادی را ملاقات …