شوخی آبروی شخص را می‌برد

حضرت علی (کرم الله وجه) می‌فرماید: «کِثرَه الـمزِاح تَذْهَبُ بِمـاءِ الوَجه». یعنی: شوخی آبروی شخص را می‌برد و باز می‌فرماید: «اَلقَهْقَهَ مِنَ الشَّیطانّ وَالتَبَسُّمُ مِنَ اللهِ». یعنی: خنده­ی همراه با قهقه از شیطان است و تبسّم از جانب خداوند است.

مقاله پیشنهادی

آمپول‌های ضدّ استرس برای روح و روان

– اگر عقربی تو را نیش بزند نترس و خوشحال باش چون در بدنت عفونت …