شخصی به امام حسین رضی الله عنه فحش داد

شخصی به امام حسین رضی الله عنه فحش داد، او در جواب فرمود: اگر من آنم که تو می‌گویی، خدا را مرا اصلاح فرماید و اگر آن نباشم که تو می‌گویی، خدا تو را اصلاح فرماید.

مقاله پیشنهادی

آمپول‌های ضدّ استرس برای روح و روان

– اگر عقربی تو را نیش بزند نترس و خوشحال باش چون در بدنت عفونت …