شبهه: می‌گویند اگر شخص مرتد را در بین مسلمانان شدن یا کشتن مخیر ساخت، این اسلام او یک اسلام زوری است و بخاطر تهدید مسلمان مانده است و به درد نمی‌خورد.

پاسخ: این یک سخن باطلی است، چرا که کسی که با منهج اسلام و سنت و سپس نظرات علما آگاهی داشته باشد، هدف از جلوگیری از ماندن مرتد در بین مسلمین در یک جامعه و دولت اسلامی، ‌این است که صرفاً با این قانون از ارتداد عمومی‌ که فتنه و مصیبت بس بزرگتری است جلوگیری به عمل آید و مردم با اجرای این قانون اقدام به نشر کفر نکنند و به دین خدا محکم تر دست بیاویزند.

سپس به این اشخاص می‌گوییم که در قبال این سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم چه می‌گویید که فرموده اند: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله»[۱] ترجمه: «دستور داده شده ام تا با مردم بجنگم تا می‌گویند به غیر از خداوند هیچ معبودی شایسته پرستش حقیقی نیست»

پس آنچه که بوسیله‌ی آن، مال‌ها و جان‌ها محفوظ می‌ماند، حقیقت توحید است. هدف آفرینش انسان عبادت الله است و کسانی که از این عبادت الهی سر باز زنند، بایستی طبق قانون الهی با فتنه‌ی آنان برخورد گردد؛ چرا که فتنه ای بزرگتر از فتنه‌ی عدم عبودیت الله و کفر و شرک و ارتداد وجود ندارد.

اگر این، نحوه‌ی برخورد با کفار اصلی که بخاطر کفرشان و جنگیدنشان با اهل اسلام خونشان محترم نیست، باشد، پس وضع برای مرتد چگونه می‌تواند باشد؟!

در هر جائی از دنیا برای کسانی که از قوانین خارج می‌شوند حدودی وجود دارد و کسی از آن حدود خارج شود، مجازات می‌شود تا فتنه‌ی او به سایر بخش های جامعه و اجتماعشان سرایت نکند و اسلام نیز قوانین خود را دارد و حدود را به شیوه‌ی خود اجرا می‌کند.

وصلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین الی یوم الدین

[۱].متفق علیه

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …