شبهه روافض درباره لقب حمیراء عایشه رضی الله تعالی عنها(۲)

الأغانی، تح. لجنه من الأدباء (بیروت: دار الثقافه)، ۹: ۲۸٫

ترجمه: قسیمه بن عیاض می گوید: عزه همراه با جماعتی از قومش نزد ما آمد ، جماعتی از زنان حاضر بر او جمع شدند و من نیز در بین آنها بودم و او را دیدیم که زنی « امرأهً حُلْوَهً حُمَیراء نظیفه » خون شیرین بسیار سفید رو و پاکیزه بود….

همانطور که در این روایت آمده است، قسیمه زنی به نام عزه را به حمیراء وصف نموده است که بیانگر زیبایی و سفید رویی او است نه به معنای اینکه عزه زنی بود که بسیار حیض می شده است!!!

شاهدی دیگر برای اینکه حمیراء برای وصف زیبایی و سفیدی رخ می باشد، روایتی است که بدر الدِّین الغزی آن را آورده است به این شکل:

عن عبد الله بن سَرْجِس، قال: أتى الضحّاکُ بن سفیان الکلابی إلى رسول الله، صلّى الله علیه وسلّم، قبل بیعته، ثم قال: عندی امرأَتان أَحسن من هذه الحُمَیراء، أَفلا أنزل لک عن إحداهما فتتزوَّجَها؟ وعائشه جالسه تسمع، قبل أَن یُضرَبَ الحجاب، فقالت: أَهی أَحسن أَم أنت؟! قال: بل أَنا أَحسن منها وأکرم.. وکان امرءًا دَمیمًا قبیحًا! قال: فضحک النبی، صلّى الله علیه وسلّم، من مسأَله عائشه إِیّاه!

المِراح فی المزاح، بعنایه: السیّد الجمیلی (القاهره: مکتبه الثقافه الدینیّه)، ۳۳- ۳۴٫

ترجمه: عبد الله بن سرجس می گوید: ضحاک بن سفیان کلابی نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم قبل از بیعت دادنش آمد و گفت: نزد من دو زن وجود دارد که زیبا تر از این زیبارخ تو هستند، آیا نمی خواهی یکی از آنها را را برای تو بفرستم تا با او ازدواج کنی؟ عایشه نیز نشسته بود و می شنید، و این قبل از اینکه حکم حجاب نازل شود بود، عایشه گفت: آن زن زیباتر است یا تو؟ ضحاک گفت: بلکه من از آن زیبا تر و بهتر هستم .. و او مردی زشت و قبیح بود. راوی می گوید: پس رسول خدا صلی الله علیه وسلم از سوالی که عایشه از او پرسید خندید.

وجه استدلال این روایت نیز چنین است که ضحاک، حمیراء را به معنای زیبا به کار برده است نه به معنای زنی که بسیار حیض می شده است!!!

آیا روافض عقل در کله دارند؟ نه به خدا قسم، بلکه تنها هدفشان رسوا کردن خود و اثبات کفر و الحادشان است.

همچنین در قاموس و فرهنگ لغات عرب حمیراء چنین معنا شده است:

الحمیراء: اسم یطلق على المرأه شدیده البیاض وذلک لأن بیاضها یختلط بحمره خفیفه فى وجهها

لسان العرب جـ ۴ صـ ۲۱۱

ترجمه: حمیراء: اسمی است که بر زنی که شدیدا سفید است اطلاق می شود و این به آن خاطر است که سفیدی آن، با سرخی گلگون خفیفی در صورتش نمایان می شود.

الحمیراء:البیضاء. یعنی سفید رنگ

النهایه فى غریب الاثر جـ ا صـ ۴۳۸

الحمیراء: تصغیر حمراء أى البیضاء

تاج العروس جـ ۱۱ صـ ۷۳

یعنی: حمیراء کوچک شده حمراء است به معنای بیضاء یعنی سفید.

در ضمن اضافه بر آنچه گذشت، پدر سیدتنا عایشه یعنی ابوبکر صدیق رضی الله عنهما نیز آدمی بسیار زیبا بودند که پوست صورتی سفید داشتند؛ همانطور که عایشه رضی الله عنها در وصف پدرش آورده است:

کانَ أبْیَضَ نحِیفًا ، خَفِیفَ الْعَارِضَیْنِ ، أَجْنَأَ لَا یَسْتَمْسِکُ إِزَارَهُ ، یَسْتَرْخِی عَنْ حِقْوَیْهِ ، مَقْرُونَ الْحَاجِبِ ، غَائِرَ الْعَیْنَیْنِ ، نَاتِئَ الْجَبْهَهِ ، عَارِیَ الْأَشَاجِعِ ، مَعْرُوقَ الْوَجْهِ ، وَکَانَ یُخَضِّبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْکَتَمِ ، رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْهِ ” .

 http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=403&pid=834661&hid=164

پس سفیدی پوست صورت، ویژگی برای این خانواده بوده است و به همین خاطر رسول خدا صلی الله علیه وسلم همسر دنیا و قیامت خود را به حمیراء که وصفی در زیبایی و سفیدی رخ ایشان بوده است به کار برده است.

اما شبهه رافضی بیمار دل و نادان که می گوید حمیراء یعنی زنی که بسیار حیض می شده است، کاملا باطل و ساقط است؛ برای اینکه برای ادعای خود هیچ دلیلی ندارد مگر این عبارت:

«وشرّ النساء السویداء الممراض، وشرّ منها الحُمیراء المحیاض».

که در این متن هیچ گونه علاقه ای بین حمیراء و حیض وجود ندارد و حتی کودن ترین افراد نیز از این عبارت این برداشت را نمی کنند که حمیراء به معنای محیاض است. بلکه در این متن که صرف نظر از بی اعتبار بودن آن ، تنها این را ثابت می کند که از نظر ناقل و گوینده آن، بد ترین زنان، زنی است که با وجود اینکه حمیراء و زیبا است اما بسیار حیض می شود همانطور که گفته است بد ترین زنان سویداء، یعنی زنان سیاه پوست، آن زنانی هستند که زیاد مریض می شوند. پس همانطور که سوداء و مریضی به هم هیچ علاقه و ارتباطی ای ندارند و به یک معنا نیستند، به همان شکل حمیراء و حیض نیز به هم علاقه ای ندارند و به یک معنا نیستند.

آیا این رافضی جاهل می خواهد با این متن شاز و بی ارزش به ناموس رسول خدا صلی الله علیه وسلم توهین نمایند؟

آیا این توهین به رسول خدا صلی الله علیه وسلم نیست ؟

پس لعنت تمام انس جن و از اولشان تا آخرشان بر کسی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم را درباره ناموسش آزار می دهد

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …