شبهه روافض، عایشه همسر پیامبر، جوانان قریش را شکار می کرد(۲)

صرف نظر از اینکه باز سند آن مجهولات دارد، می فهمیم که جهت فروش جاریه ، آن را تزئین نموده اند. اما رافضی ملحد چه می گوید؟ می گوید که العیاذ بالله دهانشان بشکند و زبانشان لال شود، عایشه رضی الله عنها با آراستن کنیز خواسته است که جوانان قریش را شکار کند تا با آنها گناه بکند. آیا قدر و احترام مادر مومنان را این مدعیان تشیع و اسلام، اینگونه رعایت می کنند؟

پس کاملا مشخص است، اگر روایت مورد بحث ما، اگر صحیح نیز باشد، برای فروش کنیز است نه آن طور که روافض و ملحدین مغرض از آن برداشت می کنند.

پس به فرض صحت روایت نیز، ام المومنین عایشه رضی الله عنها، جاریه ای را تزئین کرده برای فروش؛ نه چیز دیگر.

همانطور که سوسن خانوم و یا نرجس خاتون ، مادر امام زمان شیعه را نیز در بازار تزئین کردند و برای فروش گذاشته بودند که نهایت امر بعد از دریده شدن پرده عفتش – بنابر روایات آقایات شیعه- وی را خریدند و از این کنیز امام زمان به دنیا آمد!!!

و تقریبا مادر اکثریت امامان شیعه، کنیزکان و جاریه های آراسته شده برای فروش بودند!!!

برای مثال مادر امام سجاد، علی بن حسین بن علی ، اسمش شهربانو شاه زنان دختر یزدگرد بود که بعد از فتح ایران توسط سیدنا عمر، کنیز گرفته شد و امام معصوم شیعه از طریق این مال غضبی به دنیا آمد!!!

و یا امام موسی کاظم، مادرش ام ولد بود، یعنی مملوک و کنیزک بود و زنی بربری بود به نام حمیده و خدا  می‌داند که تا به دست پدر امام موسی رسیده،  در بازار های برده فروشی چند دست خرید و فروش شده است.

امام بعدی علی بن موسی ملقب به امام رضا. ایشان نیز مادرش کنیز بوده و ابتدا این کنیز، کنیز مادر امام رضا بود و در بازار النخاسه (بازار خرید و فروش کنیزکان) آن کنیز را خریده و سپس داد به پدر امام رضا. این کنیز نیز اسمش نجمه بود و خداوند خودش می داند چند دست خرید و فروش شده بود و چند بازار تزئین شده و به دست چند نفر  افتاده بوده تا اینکه رسیده به امام موسی و ازش امام معصوم به دنیا آمده است.

امام بعدی امام جواد بن علی الرضا است که این نیز مادرش کنیزکی آفریقایی بود به نام سبیکه النوبیه از کنیزکان النوبه. حالا شما خودتان حساب کنید که این کنیزک زبان بسته از آفریقا تا رسیدن به امام رضا چند دست چرخیده است و چند بازار تزئین شده و برای فروش ارائه شده است؛ فقط خدا می داند.

امام دیگر شیعیان امام علی هادی پسر امام جواد است که جالب است این امام نیز مادرش کنیزکی مغربی به نام سمانه بود. آدم تعجب می کند که کنیزکان غصب شده توسط عباسیان و امویان که به قول و اعتقاد شیعه، تنها غارت گری کرده اند نه فتوحات، چگونه این اموال غصب شده برای این امامان حلال می شود و از این کنیزکان نیز امامان معصوم به دنیا می‌آیند؟

امام بعدی امام حسن عسکری است که از قضای روزگار، مادر ایشان نیز کنیزکی بوده به نام حدیثه که  نسل و نسب و زادگاهش اصلا مشخص نیست. فقط اینقدر می دانیم که در بازار برده فروشان خرید و فروش می شده که پدر امام حسن عسکری از این کنیزک خوشش می آید و وی را می خرد و سپس امام معصوم از این کنیزک به دنیا آمد!

اما امام آخرشان که بنا بر رأی صحیح، اصلا وجود ندارد و به دنیا نیامده، و به فرض صحت تولد مهدی شیعه، مادر این امام نیز کنیزک بوده است. و داستان دریده شدن عفتشان که به زبان رومی می گفت وای پرده عفرتم دریده شد، در بازار کنیزک فروشان مشهور می باشد.

علی ای حال، فروش و آراستن کنیزک و جاریه، امری طبیعی بوده، همانطور که مادران امامان شیعه به آن اعتراف می کنند و همچنین توهین رافضی خبیث مبنی بر اینکه عایشه رضی الله عنها جوانان قریش را برای زنا شکار می کرد، این تهمت بسیار بسیار قبیح و بزرگی است که این اولاد متعه به ناموس رسول خدا صلی الله علیه وسلم می زنند و با این برداشت ها کفر خود را ثابت می کنند؛ و این علاوه بر آنچه که گفتیم است اینکه سند روایت ضعیف بوده و این روایت برای آراستن کنیز برای فروش کنیز بوده نه آنطور که روافض بیمار دل برداشت کرده اند. و احدی نیز شک ندارد روافض ملحد، بنا بر دشمنی دیرینه ای که با اسلام و خداوند و رسولش دارند، مجبور هستند که طعنه به ناموس رسول خدا صلی الله علیه وسلم و اصحابش بزنند تا عقده خود را اینگونه خالی نمایند.

 

 

مقاله پیشنهادی

شبهه مخالفان حدیث و آیه «در کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته‌ایم»

یکی دیگر از شبه‌هایی که مطرح می‌کنند فهم آن‌ها از فرموده‌‌ی خداوند و این آیه …