سه گروه وجود دارند که در امور دینی مورد اعتماد و ثقه نیستند

مروان بن محمد الأسدی (از شاگردان امام مالک رحمه الله) می فرماید :

سه گروه وجود دارند که در امور دینی مورد اعتماد و ثقه نیستند:
شخص صوفی!
فرد قصه گو (داستان سرا)
انسان مبتدعی که بر اهل هوی و هوس رد میدهد!

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

ثلاثه لا یؤتمنون فی دین: الصوفی، والقصاص، ومبتدع یرد على أهل الأهواء

[ترتیب المدارک ۳/ ۲۲۶]

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …