حسین رضی الله عنه از منظر شیخ الاسلام ابن تیمیه

«حسین در روز عاشورا به وسیله دسته ظالم و سرکش به شهادت رسید. خداوند حسین(رضی الله عنه)را با شهادت گرامی داشت همانگونه که با آن اهل بیتش حمزه، جعفر، پدرش علی و غیر ایشان را تکریم نمود و جایگاه و منزلت او را به بالاترین درجه رسانید. همانا او وبرادرش(حسن)سرور جوانان بهشتند.منازل عالی تنها با تحمل سختی و مشقت بدست می‌آید…
حسن و حسین و گذشتگان بزرگ و پاک آن مقام عالی را که خداوند به آنها داده است تنها با سختی و ناراحتی بدست آوردند.ایشان (حسن و حسین) در اسلام متولد شدند و در عزت و کرامت پرورش یافتند. مسلمانان برای آنها احترام قائل بودند و آنها را تکریم و گرامی می داشتند».

(شیخ الاسلام ابن تیمیه)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …