ساز و موسیقی

 

ساز و موسیقی دو ابزار هستند که شیطان توسط آن قلبها را فاسد می کند و روح و روان را تخریب می کند، ابن قیم می فرماید: از جمله دسیسه و حیله های شیطان که بوسیله آنها کسانی را که بهره وافری از عقل، علم و دین ندارند و بوسیله آنها دلهای جاهلان و مبطلان را شکار می کند، شنیدن صدای کف زدن و نوازیدن آلات موسیقی هستند، ‌اینها ابزاری هستند که شیطان بوسیله آنها دلها را از قرآن باز می دارد و همه تن آنها را متوجه فسق و عصیان می کند .

موسیقی و نوازیدن در واقع قرآن شیطان هستند و مانع بزرگی از رسیدن به جوار رحمن می‌باشند، آنها زمینه ساز لواط و زنا هستند. شیطان بوسیله آن درون باطل‌گرایان را شکار می کند و آن را برای ذهن های کج زیبا جلوه می دهد و برای زیبا جلوه دادن آن شک و شبهات بی اساسی را جلوه‌ می‌دهد و القائات شیطانی پذیرفته می شود و بخاطر پذیرفتن القائات شیطانی، قرآن پس پشت انداخته می شود .( انماثته اللمفان: ۱/۲۴۲ .)

شگفت آور اینکه بعضی از مدعیان عبادت و بندگی، ساز، موسیقی، رقص و تآتر را بعنوان وسیله عبادت اختیار می کنند. آنها شنوایی رحمانی را گذاشته و به شنوایی شیطانی روی آورنده‌اند. علامه ابن قیم برای این شنوایی بیش از ده اسم را گذاشته است: لهو، لغو، باطل، دروغ، سوت‌کشیدن، کف‌زدن، ‌پی‌گیری زنا، قرآن شیاطین، محل رشد نفاق در دل و درون، صدای احمقانه‌، صدای فاجرانه‌، ‌صدای شیطان، سرود شیطان و غرور.

و درباره حرام بودن و دروغ و بهتانی که در بر دارد، به درازا سخن گفته است، در صورت تمایل مراجعه بفرمائید.

 

زنگوله موسیقی شیطان است

رسول الله صلی الله علیه وسلم  فرموده است: « الجرس مزامیر الشیطان ».

(زنگوله آلت موسیقی شیطان است).

بهمین خاطر فرشتگان با کاروانی که همراه آن سگ یا زنگوله باشد، همراه نمی شوند.( مسلم: ۳/۱۶۷۲ شماره ۲۱۱۴ .)

 

مقاله پیشنهادی

هرکس که یک جنگجو در راه خدا را آماده سازد در واقع او هم جنگیده است

جماعت محدثان مگر ابن ماجه از زید بن خالد جهنی روایت کرده‌اند که پیامبر صلی …