زینب دختر جحش رضی الله عنها

بسم الرحمن الرحیم

زینب دختر عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم . مادرش امیمه دختر عبدالمطلب می باشد. زینب رضی الله عنها ازدواج کردند با زید بن الحارثه پسر خوانده رسول الله صلی الله علیه وسلم نام زید در قرآن مجید آمده اوتنها صحابی است که نامش در قرآن ذکر شده است .
قبل از اسلام مردم می توانستند فرزند دیگری به فرزندی خود بپذیرند. اگر کسی پسر کسی به فرزند خواندگی می پذیرفت او را به اسم پدر جدید یعنی پدر خوانده او را صدا می کردند، نه به اسم پدر اصلی اش . زید بن حارثه چون درخانه رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی میکرد اورا زید بن محمد می گفتند رسول الله صلی الله علیه وسلم ۲۰سال بزرگتر از زید بودند زید بن حارثه مردی کوتاه قد و سیاه چهره بود وبا زینب دختر عمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ازدواج کرد اما ازدواج آنها دوام نیاورد ودر سال ۵ هجری زید بن حارثه زینب را طلاق داد بعد از طلاق گرفتن زینب وزید بن حارثه رسول الله صلی الله علیه وسلم خود زید را به خانه زینب فرستاد که بشارت دهد به زینب که به امر خداوند رسول الله صلی الله علیه وسلم می خواهد با او ازدواج کند زید به خانه زینب رفت ودم در خانه ایستاد وپیغام حضرت صلی الله علیه وسلم به او ابلاغ کرد زینب هم از پشت در به او جواب داده وگفت: که این امر باید خداوند اجازه فرمایند چون مردم فکر می کنند زید پسر محمد صلی الله علیه وسلم می باشد وپدر نمی تواند با زن پسر خود بعد از طلاق ازدواج کند. خداوند بزرگ در سوره ” احزاب ” فرزند خواندگی را حرام فرمودند ودرباره کسی که فرزند پدر خودش می باشد امّا در خانه مرد دیگری زندگی می کند نمی تواند فرزند آن خانواده شود وباید همه مردم اورا به اسم پدرش یا پدر ایشان بشناسند واورا به نام پدرش صدا زنند وزیدفرزند حارثه می باشد وخداوند بزرگ عقد ونکاح حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم با زینب دختر عمه اش در بالای هفت آسمان انجام داده اند. جبرئیل علیه السلام وحی نازل کردند از طرف خداوند وفرمودند به رسول الله صلی الله علیه وسلم که برای عقد وازدواج شما وزینب نه شاهدی ونه ولی امر ونه مهریه لازم است وبه امر ودستور خداوند این ازدواج باید سر بگیرد و کاری است انجام گرفته . زینب زنی  مؤمنه وطاهره ،خداترس بود. او افتخار می کرد در میان زنان ومی گفت: همه زنان رسول الله صلی الله علیه وسلم به اجازه ولی امر به عقد وازدواج رسول الله صلی الله علیه وسلم درآمده اند ولی من به اجازه خداوند در بالای هفت آسمان به عقد رسول الله صلی الله علیه وسلم در آمده ام. به دستور خداوند رسول الله صلی الله علیه وسلم در سنه ۵ هجری با زینب رضی الله عنها ازدواج کردند به همین مناسبت شب زفاف رسول الله ولیمه ازدواج دادند. ولیمه خوراکی از گوشت ونان بود که همه اصحاب خوردندو سیر شدند . عایشه رضی الله عنها از زینب رضی الله عنها بسیار تعریف می کردند. می گفتند : کسی یا زنی مثل زینب در صدقه دادن ندیده ام او همیشه برای صدقه دادن از من پیشی می گرفت- کارهایی انجام می داد که خداوند دوست داشته باشند. روزی رسول الله صلی الله علیه وسلم با همسران خود نشسته بودند . فرمودند: هر یک ازشما که دستش درازتر است زودتر به من می پیوندد. عایشه رضی الله عنها فرمود: ما همه دستهایمان دراز می کردیم تا از چیزی که در وسط گذاشته بود کمی ازآن برداریم وببینیم کدام یک ازما دستش دراز تر از دیگری است ولی منظوررسول الله چیزدیگر بود. بعدازوفات زینب رضی الله عنها فهمیدیم که منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم چه بوده آن دست زینب بود. چون زینب در صدقه دادن دستش گشاده بود زینب از کارهای دستی چیزهای قشنگ درست می کرد ومی فروخت ودر راه خدا صدقه می داد زینب زنی دست ودل باز بود هرچه که داشت در راه خدا به محتاجان کمک می کرد زینب رضی الله عنها در سال ۲۰ هجری در سن ۵۳ سالگی از جهان رخت بربست خداوند ازاو راضی وروحش در جنات فردوس باد والحمدالله رب العالمین.

تهیه و ترجمه: أم نبیل

مقاله پیشنهادی

یاران مرا فحش ندهید

پیامبر خدا می‌فرماید: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِی، فَوَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُکُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا …