زیانمندترین انسان‌ها کسانی هستند که با گناه به استقبال رمضان می‌روند

زیانمندترین انسان‌ها کسانی هستند که با گناه به استقبال رمضان می‌روند، در حالی که مردم با طاعات و عبادات به پیشواز این ماه می‌روند.

زیان‌کارتر از همه کسی است که در این بازار ضرر می‌کند. بازاری که هر کس در آن معامله کرد، سود برد.

 

تغریدات شیخ طریفی

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …