زیادکنندگان رزق

۱- خوش اخلاقی ۲- صدقه دادن ۳- زکات دادن ۴- احترام به بزرگان ۵- عدم قطع درختان ۶- سوره­ی واقعه و یس را شب‌ها خواندن ۷- نماز شب ۸- ذکر «لاحول ولا قوه الا باالله العلی العظیم»

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …